Rodzaje i koszty dostawy

W związku na specyfikę towarów oferowanych przez sklep internetowy marki DoorMat4U ( towary niepsujące się, w większości gabarytowe, a co za tym idzie ciężkie ) główną formą dostawy zamówionych towarów jest przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska gabarytowa (na palecie). Wielość oferowanego asortymentu powoduje, że w większości towary są przesyłane w formule dropshipping'u czyli przesyłki kurierskiej podejmowanej do transportu bezpośrednio z magazynu producenta.

Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy zamówienia do Klienta własnym transportem, są to ustalenia podjęte na drodze indywidualnych negocjacji przy dużej partii zamówienia. Ustalenia takie jak i wybór firmy kurierskiej wykraczają poza ramy regulaminowe sklepu internetowego DoorMat4U i wymagają akceptacji Klienta na dodatkowe koszty transportu. Rodzajową sytuacją może tu być umowa partnerska, którą ma Klient podpisaną z inną firmą kurierską niż preferowana przez Sprzedawcę. W takim wypadku Sprzedawca jest wyłączony z odpowiedzialności za przekazany towar od chwili przekazania go kurierowi Klienta. W takim przypadku również po stronie Klienta jest odpowiedzialność za wyposażenie kuriera w dokumenty (dowód wykonania przelewu / upoważnienie do odbioru towaru). Należy pamiętać, że podstawą do wydania kurierowi zamówionego towaru jest zgodność posiadanego wtórnika wykonania przelewu z zaksięgowanym faktycznie przelewem na koncie bankowym Sprzedawcy. Zgodność ta jest warunkiem wydania mu zamówionego towaru.

Uwaga! Skalkulowane w sklepie internetowym koszty transportu dotyczą wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysyłki zagraniczne wymagają indywidualnej kalkulacji.

Przesyłka kurierska. Z uwagi na różnorodność oferty sklepu internetowego DoorMat4U koszt przesyłki kurierskiej obliczany jest automatycznie w oparciu o wagę i gabaryty wszystkich produktów znajdujących się w koszyku. W przypadku dużych zamówień sklep internetowy DoorMat4U zastrzega sobie prawo zmiany kosztów przesyłki w porozumieniu z Klientem. Wszystkie produkty wysłane przesyłką kurierską są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone. Każdorazowo w momencie nadania przesyłki informujemy klienta mailowo o jej numerze przewozowym, na podstawie którego może on uzyskać numer telefonu do kuriera. Przesyłki kurierskie dostarczane są do klienta w ciągu 1-2 dni od momentu wydania kurierowi towaru z naszego magazynu. Godziny pracy firm kurierskich są niezależne od sklepu internetowego [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne.Właściciel marki [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne preferuje w usługach kurierskich firmy FedEx i UPS. Klient na podstawie ogólnie znanych marek tych firm otrzymuje dodatkowe zapewnienie o jakości, terminowości i odpowiedzialności za powierzony towar. Dzięki globalnej sieci komunikacji powietrznej, morskiej i lądowej firmy te zapewniają szybką dostawę pilnych przesyłek w wyznaczonym terminie, z gwarancją zwrotu pieniędzy w razie jego niedotrzymania.

Wszelkie szczegóły dotyczące pracy kurierów i centrów dystrybucyjnych możecie Państwo znaleźć na odpowiednich stronach internetowych w/w firm. Klient z chwilą nadania przez dział logistyki przesyłki z zamówioną wycieraczką jest informowany o tym fakcie poprzez pocztę elektroniczną. Mail skierowany do klienta zawiera datę nadania, nazwę wybranej firmy i numer listu przewozowego.

Aktualne stawki kurierskie uzależnione są od wagi (często stosowany transport paletowy) i gabarytów (wymiar powyżej 1,6m staje się automatycznie ponadgabarytem) zamówionych produktów w przedziałach:

- do 5 kg

- od 5,1 kg do 15 kg

- od 15,1 kg do 30 kg

- powyżej 30 kg

Poszczególne kwoty transportowe są wliczone w transakcję i są uwidocznione na edokumencie (eFaktura VAT/ eFaktura imienna=paragon) zamykającym proces zakupu. Właściciel sklepu internetowego [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne / marki handlowej [4Safety] Professional i innych nie nakładają marży na kosztach pakowania i transportu.