Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest firma FHU REMIKE Agata Górska
ul. Urocza 49, 62-030 Luboń k/Poznania
e-mail: kontakt@wycieraczki.pro

którego reprezentantem jest wyłączny Właściciel marki [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne inaczej [DoorMat4U] Professional (dalej „REMIKE”, „DoorMat4U” albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych.

Dane kontaktowe IOD: radca prawny Janusz Skuliniec, e-mail: iod@wycieraczki.pro

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana/Państwa w związku z prowadzoną przez nas działalnością produkcyjno-handlową, a w szczególności poprzez serwisy internetowe - sklepy internetowe (e-commerce webshops) prowadzone na obszarze EU i aktywne pod adresami: www.wycieraczki.pro, www.doormat4u.pl oraz www.doormats.pro, www.eingangsmatten.pro i www.rohoze.pro. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, wypełniony będzie obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DoorMat4U?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania transakcji zakupu-sprzedaży w zakresie oferowanego asortymentu. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
  • korzystania z aplikacji udostępnianych przez DoorMat4U,
  • organizacji konkursów i akcji marketingowych, w których może Pani/Pan wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny bądź mailowy podany powyżej.